بیمه مهندسی و انواع بیمه تخصصی

نماینده برتر بیمه ایران، ایزدی کد 5841

1 - بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان  

2- بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی  

3-بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح ،‌محاسب و ناظر ساختمان

4- بیمه مسئولیت جامع C.G.L

5- بیمه‌ مسئولیت‌ حرفه‌ ای‌ پزشكان‌،پیراپزشكان‌،دندانپزشكان‌،آزمایشگاه‌،تشخیص‌ ‌طبی و رادیولوژی‌ 
 6- بیمه مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان  
7- بیمه‌مسئولیت‌ مدنی‌ مالكین‌ آسانسور

8- بیمه مسئولیت مدیران باشگاه های ورزشی

9- بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و سالن های پذیرائی 

10- بیمه مسئولیت حمل و نقل
11- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی) 

12- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی  

 سایر انواع رشته های بیمه مسئولیت مدنی عبارتند از : 
- بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد كودك. 
- بیمه مسئولیت برگزاركنندگان تورهای سیاحتی و زیارتی. 
- بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی درقبال استفاده كنندگان. 
- بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانك ها. 
- بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخرها. 
- بیمه مسئولیت مدنی مدیران آموزشگاه ها و سینماها.
- بیمه مسئولیت مدنی استراحتگاه های ساحلی.
- بیمه مسئولیت مدنی پاركینگ های عمومی. 
- بیمه مسئولیت مدنی تعمیرگاه های خودرو. 
- بیمه مسئولیت مدنی طرح های احداث شبكه های آب و فاضلاب، گاز، برق،‌ مخابرات و ... 
- بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری ها در قبال شهروندان. 
- بیمه مسئولیت آتش سوزی. 
- بیمه مسئولیت مدنی شركت های برق منطقه ای در قبال مشتركین. 
- بیمه مسئولیت مدنی مهندسین بازرسان گاز. 
- بیمه مسئولیت مدنی شركت های تولید و نصب سیستم های گازسوز خودرو. 
- بیمه مسئولیت مدنی شركت های تولید و نصب تابلوهای تبلیغاتی. 
- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل. 
-  و....